privacyRelatiebureau Nederland is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Volgens deze richtlijnen worden alle verstrekte gegevens strikt vertrouwelijk behandeld. Discretie: U blijft anoniem voor de buitenwereld en ook in mijn werkwijze staat uw “privacy”centraal.