Disclaimer & Privacy Statement

Disclaimer
Het zich toegang verschaffen tot en gebruiken van deze website betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen:

Informatie
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. Relatiebureau Nederland staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Evenmin garandeert Relatiebureau Nederland dat de site foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade -direct dan wel indirect- ten gevolge van toegang en gebruik van de website, wordt door Relatiebureau Nederland nadrukkelijk afgewezen.

Verwijzingen en hyperlinks
Op de website van Relatiebureau Nederland wordt al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Relatiebureau Nederland niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Relatiebureau Nederland wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Toegankelijkheid website
Relatiebureau Nederland garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Relatiebureau Nederland behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een gebruiker toegang te weigeren, dan wel om nadere voorwaarden te stellen.

Informatie van derden
Op de website en de hieraan gekoppelde digitale nieuwsbrieven wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Relatiebureau Nederland niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Relatiebureau Nederland wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Privacy Statement
Het beschermen van uw persoonsgegevens is voor Relatiebureau Nederland enorm belangrijk. In het kader van het verwerken van gegevens waarborgt en respecteert Relatiebureau Nederland uw privacy, onder andere door naleving van de wet bescherming persoonsgegevens. Op de website van Relatiebureau Nederland worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Relatiebureau Nederland haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Recht van verzet
Relatiebureau Nederland verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om uw persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, dan kunt u dit kenbaar maken aan Relatiebureau Nederland via het online contactformulier.

Beveiliging
Bij Relatiebureau Nederland worden uw persoonlijke gegevens beveiligd op servers in een omgeving die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang en publicatie en ongeoorloofd gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten de Relatiebureau Nederland organisatie.

Cookies
Relatiebureau Nederland maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein bestandje met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Relatiebureau Nederland maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de Relatiebureau Nederland site voor u gemakkelijker te maken. Daarnaast maakt Relatiebureau Nederland ook gebruik van een speciale cookie. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, de volgende keer dat u op de RelatiebureauNederland.nl site langskomt. Met behulp van deze cookie kan de site speciaal op u worden ingesteld; een hulpmiddel om het gebruik van de site voor u nog aangenamer te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Wijzigingen
Relatiebureau Nederland behoudt zich het recht voor om de bepalingen en voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze privacy-statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Alle profielfoto’s op de website van Relatiebureau Nederland zijn fictief. Relatiebureau Nederland is aangesloten bij de wet bescherming persoonsgegevens en mogen alleen informatie en / of foto’s verstreken onder goedkeuring van de leden.